Kolor w przestrzeni publicznej

Współczesne projektowanie przestrzeni publicznej to świadomy proces nastawiony na wywołanie pozytywnych wrażeń estetycznych, jak również zachowanie spójności i czytelności. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w obliczu znacznego stopnia skomplikowania struktur miejskich, które można obecnie zaobserwować w wielu dużych miastach, sprawne poruszanie się po ulicach, momentami wydaje się ważniejsze niż ich estetyka. Lepsza identyfikacja wizualna istotnych punktów orientacyjnych jest właśnie rezultatem trafnego posługiwania się kolorem podczas tworzenia projektów.

Funkcje i postrzeganie koloru

Wiele osób postrzega barwy przez pryzmat własnych potrzeb, upodobań oraz aktualnych trendów. Tymczasem każda z nich ma osobne znaczenie, które jest odbierane oraz interpretowane na poziomie podświadomym. Kolory oddziałują nie tylko na psychikę, ale także samopoczucie fizyczne człowieka. Dekorują oraz budują nastrój. Barwy są również ważnym nośnikiem informacji. Trafnie dobrane umożliwiają rozpoznanie i zapamiętanie konkretnego przedmiotu, a także umiejscowienie go w przestrzeni.

Odbiór koloru w przestrzeni publicznej jest uzależniony od:

– elementu architektonicznego, na którym się pojawił (kształt – powierzchnia płaska czy bryła, położenie, wielkość);

– rodzaju powierzchni (faktura, materiał);

– otoczenia (kolory sąsiadujące, barwy tła);

– warunków oświetleniowych (pora dnia, strona świata).

Duże znaczenie ma także obserwator, a konkretnie jego doświadczenie, preferencje, nastrój oraz zajmowana przez niego pozycja, czyli odległość i kąt, pod którym prowadzi obserwację. Powyższe czynniki mogą powodować niewielkie różnice w percepcji barw, ale są pewne reakcje na zastosowaną kolorystykę, wspólne dla wszystkich spoglądających na nie osób.

Przy użyciu odpowiednich barw można wywoływać określone wrażenie optyczne. Przybliżać i oddalać pewne elementy, zwiększać ich ciężar lub odwrotnie dodawać im wizualnej lekkości. Manipulować ich skupieniem, temperaturą.

Kompozycje kolorystyczne miejskich przestrzeni publicznych

Projektowanie przestrzeni publicznych nie może sprowadzać się do dbałości o jeden wybrany element architektoniczny.Przyjęte w odniesieniu do niego rozwiązania kolorystyczne będą wpływać na całe najbliższe otoczenie, gdyż jest on jego nierozerwalną częścią. I tak należy go traktować, jako element większej kompozycji.

Przy użyciu koloru można uzupełnić oraz wzmocnić organizację tej kompozycji poprzez podkreślenie poszczególnych elementów struktury. Zastosowany układ barw, trafne dobranie ich jasności, odcienia oraz stopnia nasycenia w wybranej przestrzeni umożliwia zaakcentowanie obecności szczególnie istotnych elementów, optyczne podkreślenie jedności bądź podziału rozmaitych struktur. Barwa pomaga także w nadaniu pewnego rytmu. Skutecznie przeciwdziała powstaniu wrażenia monotonii.

Projektant podczas pracy nad koncepcją kolorystyczną miejsca publicznego, jeśli pragnie, by jego zamysł został bezbłędnie odczytany przez odbiorców, musi wziąć pod uwagę tę ciasną sieć zależności.

2019-10-03T10:35:02+02:0005.09.2019|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ZGADZAM SIĘ